Småföretagarens & fastighetsägarens
bollplank och hjälpreda i byggfrågor

Vi hjälper småföretagare
och fastighetsägare


Vi erbjuder oss att vara ert bollplank och hjälpreda från idé till färdigt projekt, att vara den som kan hjälpa er med en eller flera delar av ert projekt. Kan t.ex. börja med en inventering av utrymmesbehov och andra förutsättningar med vars hjälp det blir lättare att välja en optimal lösning.

Vi kan också hjälpa till under projekteringsskedet, upphandling och genomförande. Ni väljer om ni vill ha litet eller mycket hjälp. Självklart skall vi ta vara på de eventuella resurser ni redan har tillgängliga.

Utredningar som gjorts visar att ju tidigare i processen ett problem löses, ju billigare blir totalkostnaden för projektet. Kan populärt uttryckas så att det är billigare att riva med radergummi än med kofot.

Sanda Konsult - För tryggare byggande 

 SANDA KONSULT AB
Telefon: 0708-44 27 61
 
Hamnvägen 15
Box 5
370 43 Sturkö 
Medlem i: